Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สภาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ตรวจสอบภายใน
อำนาจหน้าที่งานตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แนะนำการชำระภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
รายงานผลการแจ้งความคืบหน้าของข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ
บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-Service
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ "ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อเพ็ชร ปลารสเด็ดบึงมาย ล้วนหลากหลายข้าวพันธุ์ดี หลากหลายสีผ้าทอมือ เลื่องลือชื่อเห็ดนางฟ้า ตระการตาทุ่งไผ่งาม"

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร... (27 มิ.ย. 2565)  
ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริก... (02 มิ.ย. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่องการรายงานผลการดำเนินการไตรมาส 2 ประจำปี... (18 พ.ค. 2565)  
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ (06 พ.ค. 2565)
จ่ายภาษีที่ดินปี 2565 ล่าช้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง (06 พ.ค. 2565)
เรื่องการรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 (05 พ.ค. 2565)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (22 เม.ย. 2565)
เรื่องการรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 (05 เม.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร และ กฎหมายกรณีผู้ค้างชำระภาษีฯ (11 มี.ค. 2565)
สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (01 มี.ค. 2565)
เรื่องการรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565 (01 มี.ค. 2565)
เรื่องการรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (01 มี.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ้ล้อม เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญั... (01 มี.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของพ... (27 ม.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกส... (25 ม.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (... (25 ม.ค. 2565)
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (22 ม.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลห... (21 ม.ค. 2565)
คำแถลงนโยบาย ของนายสมอาจ แก้วคต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม แถลงต่อสภาอง... (17 ม.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่องการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส... (14 ม.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดย... (16 มิ.ย. 2565)  

ดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรี... (16 มิ.ย. 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล... (13 มิ.ย. 2565)  

จัดประชุมผู้ปกครองเด็ก ศู... (02 มิ.ย. 2565)

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให... (30 พ.ค. 2565)

พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ จ... (23 พ.ค. 2565)

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นข... (17 พ.ค. 2565)

จัดกิจกรรมไถกลบตอซังเพื่... (12 พ.ค. 2565)

ดำเนินการส่งมอบวัสดุในการ... (05 พ.ค. 2565)

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษ... (05 พ.ค. 2565)

รางวัลหน่วยงานดีเด่นในการ... (03 พ.ค. 2565)

ส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์ พระร... (26 เม.ย. 2565)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (25 เม.ย. 2565)

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสีย... (22 เม.ย. 2565)

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียห... (20 เม.ย. 2565)

ประเพณีวันสงกรานต์เนื่องใ... (20 เม.ย. 2565)

ครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุท... (12 เม.ย. 2565)

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ... (01 เม.ย. 2565)

ล้างท่อส่งน้ำของระบบประปา... (25 มี.ค. 2565)

รับการสนับสนุนน้ำดื่มจากบ... (16 มี.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ... (21 มิ.ย. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ป... (17 มิ.ย. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ (กิจกรรมก... (17 มิ.ย. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมอาชีพ (กิจกรรมการทำไส้อั่ว) ประจ... (17 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมอาชีพ (กิจกรรมการทำพิมเสนน้ำ ยาห... (17 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายเลียบคลองแม่พร่อง หมู่ที่ 6... (17 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ... (27 พ.ค. 2565)
ประกาศ เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที... (25 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ป้ายแจ้งเตือน) จำนวน 5 ป้าย โดยว... (24 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) ประจำงบประมาณ 2565 โ... (09 พ.ค. 2565)
ประกาศ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำเดือ... (03 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอา... (27 เม.ย. 2565)
ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมา... (21 เม.ย. 2565)
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนฉีดสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอ... (19 เม.ย. 2565)
ประกาศ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำเดือ... (01 เม.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายร้องไส้ไก่เหนือ บ้านไผ่เขี... (11 มี.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายร้องไส้ไก่ใต้ บ้านไผ่เขียว... (11 มี.ค. 2565)
Responsive image
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565... (17 ม.ค. 2565)  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ครั้งแรก ประจำปี 2565 วันที่ 13 ม... (13 ม.ค. 2565)  
รายงานกำหนดสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 (13 ม.ค. 2565)  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปร... (20 ส.ค. 2564)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/25... (13 ส.ค. 2564)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (21 พ.ค. 2564)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (15 ก.พ. 2564)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ... (14 ธ.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256... (24 ก.ย. 2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปร... (14 ส.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปร... (07 ส.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256... (14 ก.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ... (15 พ.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256... (09 มี.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ... (13 ก.พ. 2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ... (13 ธ.ค. 2562)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 วันที่ 2... (26 ก.ย. 2562)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปร... (22 ส.ค. 2562)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/25... (14 ส.ค. 2562)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ... (01 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image

Phai Lom 街道行政机构

地点: 201 Ban Phai Khiao, Village No. 2, Phai Lom Subdistrict, Laplae District, Uttaradit Province 53210 
电话 :   0-5581-4179  传真 : 0-5581-4179 
电子邮件: admin@phailom-utt .go.th 电子邮箱 :Philom_uttaradit@hotmail.com

www.phailom-utt.go.th